Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora
Program DŠ
Biofyzika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jana Gaburjáková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Ryanodínový receptor (RYR2) je Ca2+ kanál v membráne vnútrobunkových Ca2+ zásobníkov, ktorý kontroluje proces uvoľňovania Ca2+ nevyhnutného na spustenie kontrakcie srdcovej svalovej bunky. RYR2 kanál formuje objemný komplex s viacerými pomocnými proteínmi, ktoré sa podieľajú na regulácii jeho funkcie. V dizertačnej práci sa zameriame na preskúmanie takýchto proteín-proteínových interakcií hlavne z luminálnej strany kanála a ich vplyvu na funkciu RYR2 kanála. Hlavnou experimentálnou métodou bude rekonštitúcia iónového kanála do umelej planárnej lipidovej membrány (metóda BLM), ktorú doplníme základnými biochemickými a bioinformatickými technikami.