Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Molekulárne mechanizmy zapojené do regulácie ryanodínového receptora z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach
Program DŠ
Biofyzika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Marta Gaburjáková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Ryanodínový receptor (RYR kanál) hrá dôležitú úlohu vo Ca2+ signalizácii v neuronálnych bunkách, ktorá sa významnou mierou podieľa na neurotransmisii. RYR kanál sa v posledných rokoch intenzívne skúma ako nový cieľ pre farmakologické intervencie v rámci personalizovanej medicíny, pretože sa ukázalo prepojenie medzi dysreguláciou tohto proteínu a vznikom a progresiou niektorých neurodegeneratívných ochorení (napr. Alzheimerovou chorobou). Cieľom PhD. práce je pochopiť molekulárne mechanizmy regulácie RYR kanála z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. Hlavným experimentálnym prístupom bude metóda rekonštitúcie iónového kanála v planárnej lipidovej membráne v kombinácií s biochemickými a bioinformatickými metódami.