Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Homeostáza neutrálnych lipidov a biogenéza lipidových partikúl (FCHPT)
Program DŠ
Biochémia/Genetika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ivan Hapala, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Lipidové partikuly hrajú dôležitú úlohu homeostáze lipidov v eukaryotických bunkách a ich dysfunkcia je spojená s prejavmi lipotoxicity a závažnými metabolickými poruchami u ľudí. Biosyntéza lipidov má pritom dominantnú úlohu v biogenéze lipidových partikúl a je všeobecne akceptované, že akumulácia triglyceridov alebo sterolesterov v endoplazmatickom retikule je spúšťačom ich vzniku. Na kvasinke Saccharomyces cerevisiae ako modelovej eukaryotickej bunke budeme skúmať mechanizmy, ktorými tieto neutrálne lipidy účinkujú v prvých fázach tvorby lipidových partikúl a ich interakcie s proteínmi podieľajúcich sa na biogenéze lipidových partikúl. Sledovať budeme tiež účasť skvalénu (intermediát v syntéze ergosterolu využívaný v kozmetickom a farmaceutickom priemysle) v biogenéze lipidových partikúl.