Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Účinky novej generácie antidepresív na potomstvo a ich dôsledky na bunkové mechanizmy na úrovni neuronálnych sietí.
Program DŠ
Biochémia/Genetika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Depresia počas tehotenstva ohrozuje nielen matku, ale aj jej potomkov. Môže ovplyvniť činnosť mozgu potomkov na viacerých systémových úrovniach. Zmeny správania, ale aj biochemické zmeny v mozgu potomkov sa prejavujú zmenou excitability v relevantných oblastiach mozgu. Antidepresíva podávané počas tehotenstva môžu nielen liečiť depresiu u matky, ale môžu aj zabrániť negatívnym účinkom materskej depresie na potomstvo. Cieľom dizertačnej práce je štúdium dôsledkov materskej depresie u potkanov a jej liečby antidepresívami novej generácie na potomstvo so zameraním sa na úroveň bunkových mechanizmov neuronálnych sietí. Hlavnými experimentálnymi prístupmi budú elektrofyziologické metódy, patch clamp a in vivo merania v kombinácii s biochemickými metódami.