Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Lipidové partikuly ako ochranné organely v eukaryotických bunkách
Program DŠ
Mikrobiológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ivan Hapala, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Pedagogická fakulta UK
Stručná anotácia
Lipidové partikuly hrajú dôležitú úlohu v udržavaní homeostázy lipidov v eukaryotických bunkách a ich dysfunkcia je spojená s prejavmi lipotoxicity a závažnými metabolickými poruchami u ľudí. U kvasiniek ako jednoduchých eukaryotických mikroorganizmov budeme skúmať úlohu lipidových partikúl v reakcii buniek na stres a vzťah homeostázy neutrálnych lipidov a biogenézy lipidových partikúl. Sledovať budeme tiež účasť lipidových partikúl na akumulácii skvalénu (intermediát v syntéze ergosterolu využívaný v kozmetickom a farmaceuticom priemysle).