Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Genetická kontrola biogenézy lipidových partikúl u kvasiniek
Program DŠ
Genetika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ivan Hapala, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Lipidové častice hrajú dôležitú úlohu v homeostáze lipidov v eukaryotických bunkách a ich dysfunkcia je spojená s prejavmi lipotoxicity a závažnými metabolickými poruchami u ľudí. Na kvasinke Saccharomyces cerevisiae ako modelovej eukaryotickej bunke budeme skúmať, ako sa gény zúčastnené v metabolizme lipidov a v reakcii buniek na stres podieľajú na kontrole biogenézy lipidových partikúl. Špecificky sa budeme zameriavať na vzťah biogenézy lipidových partikúl a lipotoxicity intermediátov metabolizmu sterolov.