Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Farmakologická manipulácia neurogenézy a jej vplyv na správanie
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Ľubica Niederová-Kubíková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Neurogenéza, t.j. vznik nových neurónov, neprebieha len v embyonálnom štádiu, ale aj u dospelých jedincov. Preto je v súčasnosti intenzívne študované terapeutické využitie tohto poznatku pri obnove mozgu po poškodení. V našom laboratóriu sa zaoberáme štúdiom fyziologických a molekulárnych mechanizmov plasticity mozgu, ako aj funkčným významom neurogenézy a novovzniknutých neurónov pre správanie. Úlohou doktorandskej práce bude aktivovať alebo inhibovať proces neurogenézy prostredníctvom farmák a sledovať efekt na mozog a správanie. Doktorand sa naučí a využije techniky, ako sú stereotaxická mikrochirurgia mozgu, analýza správania, ako aj molekulárne techniky na značenie expresie mRNA a proteínov.