Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Kvasinky ako nástroj na produkciu kyseliny punikovej (dBIX_CBV)
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Roman Holič, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce je identifikácia genetických faktorov, ktoré vplývajú na produkciu a distribúciu heterológnej mastnej kyseliny, kyseliny punikovej, v kvasinkách. Poznatky nadobudnuté počas práce prispejú k objasneniu bioaktívnych účinkov kyseliny punikovej a k identifikácii faktorov potrebných pre jej akumuláciu v heterológnych systémoch.