Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
Sekvenčné modelovanie s kontextovou pozornosťou
Program DŠ
Informatika / Aplikovaná informatika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Giang Nguyen, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Prijímajúce školy (ďalšie možnosti):
- Fakulta informatiky a informačných technológií STU (program: Aplikovaná informatika)
- Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE (program: Informatika)

Konzultant: Ing. Štefan Dlugolinský, PhD. (stefan.dlugolinsky@savba.sk)

  Najzaujímavejšie pokroky v dátovej vede s inteligentnými prístupmi prichádzajú s dostupnosťou všadeprítomných údajov, ktoré zároveň predstavujú aj nové výzvy. Pokiaľ nie sú údaje označené, zostávajú nepoužiteľné pre nové aplikácie strojového učenia s učiteľom. Získanie neoznačenej inštancie je pomerne jednoduché, ale pokrok v AI súťaži vedie k tomu, aby sme mali pružný a škálovateľný spôsob zabezpečenia kvality datasetov a modelovanie automatickým spôsobom.
Ďalší problém s dynamickými a rastúcimi dátami je potreba sústrediť pozornosť len na ich určité aspekty, pričom zvyšku dát sa venuje menšia váha. Práca je zameraná na aktívne učenie s pozornosťou, ktorá súvisí aj s kontextovým prístupom pre sekvenčné modelovanie.
viac info
pre rok 2021/2022