Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav merania SAV, v. v. i.

Názov témy
Meracie metódy a systémy na neinvazívnu diagnostiku kardiovaskulárneho systému
Program DŠ
Meracia technika
Meno školiteľa/-ky
Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Výskum meracích metód a systémov na neinvazívnu diagnostiku kardiovaskulárneho systému na základe merania EKG, medicínskych zobrazovacích metód a počítačového modelovania. U uchádzača sa predpokladajú znalosti z teórie elektromagnetického poľa, číslicových metód spracovania signálov a obrazov ako aj schopnosť programovania v prostredí Matlab. Nutná je znalosť odbornej angličtiny a schopnosť práce s elektronickými informačnými zdrojmi. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti biomeraní, medicínskych zobrazovacích metód a modelovania biologických objektov a nadobudne skúsenosti s ich aplikáciou pri diagnostike a terapii vybraných srdcových ochorení.