Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Názov témy
Fázové diagramy substitučných systémov RA1-xTixO3 (R = vzácnozeminný kov; A = Mn,Fe)
Program DŠ
Materiály
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Matúš Mihálik, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Oxidy tranzitívnych kovov sú intenzívne študované a to z dôvodu vysokého aplikačného potenciálu ako katódy pre palivové články, senzory pre detekciu rôznych plynov (CO2, metanol, etanol ...) a v neposlednom rade ako komponenty zo silnou magneto- elektrickou väzbou pre elektroniku. Školiace pracovisko sa danej tematike venuje dlhodobo a to hlavne zlúčeninám typu RMn1-xFexO3 (R = vzácnozeminný kov). Predbežné výsledky ukazujú, že RA1-xTixO3 (A = Mn,Fe) systémy môžu takisto vykazovať veľmi zaujímavé vlastnosti, ktoré by mohli mať aplikačné využitie. Cieľom doktorandského štúdia bude syntetizovanie nových materiálov s chemickým zložením RMn1-xTixO3, štúdium ich vlastností s dôrazom magnetizmus, magneto-elektrickú väzbu a optimalizáciu týchto materiálov pre praktické využitie. Študent bude prevedený cez prípravu a charakterizáciu vzoriek, experimenty, analýzu dát a prezentáciu dosiahnutých výsledkov. Toto zaistí, že človek, ktorý ukončí toto štúdium bude mať široký rozhľad na poli experimentálnej fyziky a bude schopný pokračovať vo svojej kariére v základnom, alebo aplikovanom výskume.