Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Názov témy
Samousporiadanie v nanokompozitných systémoch na báze kvapalných kryštálov
Program DŠ
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Natália Tomašovičová, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Stručná anotácia
Kvapalné kryštály sú anizotropne kvapaliny s orientačným usporiadaním ďalekého dosahu; ich významnou črtou je kombinácia tekutosti bežných kvapalín so zaujímavými elektrickými a optickými vlastnosťami kryštalických tuhých látok.
Vývoj a štúdium nanomateriálov, ktoré sú schopné samousporiadať sa do funkčných superštruktúr patrí medzi vysokoaktuálne témy. Kvapalné kryštály sú excelentným príkladom materiálu, v ktorom dochádza k týmto procesom spontánne na rôznych škálach. Okrem lokálneho usporiadania na úrovni molekulárnej škály môžu tiež formovať mikro/makroskopické superštruktúry cez topologické defekty. Práca bude zameraná na prípravu a štúdium fyzikálnych vlastnosti kompozitných anizotropnych materiálov na báze kvapalných kryštálov dopovaných magnetickými 4asticami a javov spojených so samousporiadavajúcimi procesmi.

Literatúra:

1. M. Munna, F. Anwar, R.A. Coutu Jr., Nematic Liquid Crystal Composite Materials for DC and RF Switching, Technologies 7 (2019) 32, doi:10.3390/technologies7020032
2. A. Gudimalla et al., Nanoparticle-Stabilized Lattice of Topological Defevts in Liquid Crystals, International J. Thermophysics (2020) 41:51, doi.org/10.1007/s10765-020-02631-w
3. Y. Shen, I. Dierking, Perspectives in Liquid-Crystal-Aided Nanotechnology and Nanoscience, Applied Sciences 9 (2019) 2512, doi:10.3390/app9122512