Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Názov témy
Multifunkčné magnetické nanomateriály pre diagnostiku
Program DŠ
Progresívne materiály
Meno školiteľa/-ky
Ing. Vlasta Závišová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Oboznámenie sa s prípravou magnetických nanomateriálov ako aj s rôznymi technikami používanými na ich charakterizáciu t. j. študovať rozmer, tvar, štruktúru, povrchový náboj a magnetické vlastnosti pripravených nanomateriálov. Ďalej skúmať vhodnosť ich použitia v magnetickej hypertermii a v magnetickej rezonancii. Cieľom práce je prispieť k celkovému pochopeniu problematiky, ktorá sa rieši v rámci niekoľkých projektov zameraných na využitie nanomateriálov v medicíne na diagnostiku a liečbu ochorení.