Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav merania SAV, v. v. i.

Názov témy
Mnohorozmerná kauzálna analýza
Program DŠ
Aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Téma sa týka kauzálnej analýzy multivariátnych časových radov. Dôraz je na rekonštrukcii kauzálnych prepojení v rámci komplexnej siete a tiež na predikcii, modelovaní, vyhodnocovaní fraktálnej zložitosti a dynamickej stability. Téma je vhodná pre absolventa so záujmom o tvorivé rozvíjanie príslušných matematických metód. Ďalšou požiadavkou sú znalosť odbornej angličtiny a skúsenosti s tvorbou a testovaním softvéru v prostredí MatLab. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti teórie dynamických systémov, pravdepodobnosti a štatistiky, analýzy časových radov, teórie informácie a oblasti matematickej optimalizácie.