Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Názov témy
Zvládanie zmien v partnerských vzťahoch a reziliencia v období vynárajúcej sa dospelosti.
Program DŠ
sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Partnerské vzťahy sú dôležitou súčasťou života mladých ľudí. V období vynárajúcej sa dospelosť dochádza k explorácií týchto vzťahov, zvýšenej dynamike a dôležitým zmenám. Cieľom práce je identifikovať dôležité zmeny a medzníky v partnerských vzťahoch mladých ľudí v období vynárajúcej sa dospelosti a tiež to ako ich zvládajú a ako s tým súvisí ich reziliencia.