Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha partnerských vzťahov pri prechode do dospelosti
Program DŠ
sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Partnerské a intímne vzťahy sú popísané a konceptalizované z viacerých pohľadov. Ich doterajšiu konceptulizáciu zachytávajú pojmy ako „psychosociálne moratórium“ (Erikson),  „čisté vzťahy" (Giddens), „tekutá láska (Bauman), „vynárajúca sa dospelosť” (Arnett) a pod. Málo je však preskúmaná úloha partnerských vzťahov pri prechode do dospelosti. Cieľom práce je preskúmať túto súvislosť v súčasnom socio-kultúrnom kontexte života mladých ľudí v období vynárajúcej sa dospelosti a na prahu dospelosti.