Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Názov témy
Deliberatívna demokracia a intímne občianstvo
Program DŠ
sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Ken Plummer ukazuje, že mnohodimenzionálnosť ľudskej intimity nás oprávňuje uvažovať o ľudskoprávnom rozmere intimity a tzv. intímnom občianstve. Analýza porušovania subjektívnych hraníc intimity v jej najrozmanitejších dimenziách (rod, etnicita, sexualita, atď.) je mimoriadne naliehavo žiaduca vzhľadom na prudký proces digitalizácie a otvorenosti sociálneho priestoru. „Nové“ hranice intimity stimulujú aj nové paradigmy etického posudzovania (etika starostlivosti, afirmatívna etika). Výskumné zameranie projektu sa očakáva smerom k identifikovaniu možností zavádzania deliberatívnych nástrojov na systémové riešenie a prevenciu konfliktu intímnych a verejných potrieb v otvorenej spoločnosti.