Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Vývoj biočipov pre biotechnologické a medicínske aplikácie
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Vývoj a konštrukcia nových biočipov umožňujúcich label aj label-free detekciu detekciu molekúl pre biotechnologické a medicínske aplikácie. Biočipy a biosensory budú založené na microarray platforme a na optických detekčných technikách s využitím mikrofluidiky. Vyvíjané biočipy ako súčasť červených biotechnológií budú určené najmä na meranie glykánovej zložky proteínov (biofarmaceutiká, biomarkery).