Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Mapovanie glykozylačných zmien v procesoch dedičných metabolických ochorení
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ján Mucha, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Mapovanie glykozylačných zmien v procesoch dedičných metabolických ochorení.