Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Sledovanie glykozylácie kmeňových buniek
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Vypracovanie a aplikácia metódy na sledovanie glykozylácie kmeňových buniek pre medicínske využitie, najmä pre potreby regeneratívnej medicíny. Využívať sa budú moderné analytické prístupy a techniky ako napríklad proteínová, glykoproteínová a lektínová microarray, a hmotnostná spektrometria.