Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Vplyv biostimulantov na vitalitu rastlín vystavených environmentálnemu stresu
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Karin Kollárová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Využitie biostimulantov (napr. kvasiniek a nimi produkovaných látok) pri zvyšovaní vitality a ochrany rastlín rastúcich v environmentálnom strese. Porovnávať sa budú fyziologické parametre rastlín rastúcich v environmentálnom strese a rastlín rastúcich v strese, na ktoré budú aplikované biostimulanty.