Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Vplyv biostimulantov na vitalitu rastlín vystavených environmentálnemu stresu
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Karin Kollárová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Využitie biostimulantov (napr. kvasiniek a nimi produkovaných látok) pri zvyšovaní vitality a ochrany rastlín rastúcich v environmentálnom strese. Porovnávať sa budú fyziologické parametre rastlín rastúcich v environmentálnom strese a rastlín rastúcich v strese, na ktoré budú aplikované biostimulanty.