Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Diagnostika nádorových ochorení stanovením zmien glykánov
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Aplikácia nanotechnológií za účelom prípravy rôznych bioanalytických zariadení. Rôzne typy bioanalytických zariadení budú dizajnované s využitím imobilizovaných protilátok, komerčne dostupných lektínov, umelých/rekombinantných lektínov v rámci spolupráce s viacerými partnermi. Takéto zariadenia budú následné využité na analýzu sér pacientov s rôznymi nádorovými ochoreniami, prípadne na analýzu exozómov izolovaných z týchto vzoriek.