Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Predprimárne vzdelávanie na Slovensku z pohľadu priestorovej spravodivosti
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
bude doplnená