Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Veľké dáta v geografii dopravy
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Daniel Michniak, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Informačné technológie dokážu v súčasnosti získavať veľké množstvo rôznych údajov okrem iného aj o doprave a pohybe obyvateľov v čase a priestore. Cieľom DDP je analýza možnosti využitia veľkých dát v geografii dopravy a aplikácia veľkých dát pri riešení dopravných problémov na príklade vybraných regiónov a lokalít na Slovensku.