Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Lantanoidmi dopované termoelektrické materiály na báze delafositu
Program DŠ
anorganická technológia a materiály
Meno školiteľa/-ky
doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Príprava lantanoidmi dopovaných materiálov na báze delafositu CuAl1-xLnxO2 (kde Ln = Ce, Eu, Sm, Nd, Er) s cieľom zlepšenia ich termoelektrických vlastností, predovšetkým zvýšením ich elektrickej a znížením tepelnej vodivosti. Samotná syntéza materiálov bude zintenzívnená vysokoenergetickým mletím východiskových práškov a použitím nekonvenčných metód záhrevu, konkrétne mikrovlnného ohrevu. Finálnym cieľom bude príprava translucentného/transparentného termoelektrického materiálu metódou elektrickým polom asistovaného spekania.