Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Nové sklokeramické materiály v systéme Al2O3-RE2O3 a Al2O3-RE2O3-ZrO2 so zaujímavými optickými a mechanickými vlastnosťami
Program DŠ
anorganická technológia a materiály
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anna Prnová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Hlavným cieľom práce bude plameňová syntéza, základná charakterizácia a následné žiarové lisovanie sklených mikro-guľôčok s cieľom pripraviť sklo-keramické materiály s výnimočnými mechanickými a fotoluminiscenčnými vlastnosťami.