Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Kompozity hydrogélov s vrstevnatými kremičitanmi a farbivami s fotosenzibilizačným a antimikrobiálnym účinkom
Program DŠ
fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľmi dizertácie bude príprava a charakterizácia fotoaktívnych kompozitov hydrogélov s antimikrobiálnym účinkom. Povrch hydrogélu bude modifikovaný vrstevnatými nanočasticami silikátov funkcionalizovanými molekulami farbív. Detailné štúdium vzťahu medzi vlastnosťami a štruktúrou materiálov má viesť k optimalizácii fotochemických a antimikrobiálnych vlastností kompozitov.