Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Kompozitné materiály na báze vrstevnatých hydrosilikátov a katiónových polymérov
Program DŠ
anorganická chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Helena Pálková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Optimalizácia procesu prípravy kompozitných materiálov na báze vrstevnatých aluminosilikátov s variabilným chemickým zložením, ako nosičov vhodných pre rôzne typy organických polymérnych katiónov, s cieľom ich využitia, napríklad ako materiálov s antibakteriálnymi vlastnosťami. Práca sa zameria na detailné štúdium vzájomných interakcií medzi anorganicko-organickými zložkami a na vplyv jednotlivých zložiek na rozsah zmien vo vlastnostiach kompozitných materiálov.