Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Vývoj a charakterizácia nových keramických biomateriálov
Program DŠ
anorganická chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Monika Tatarková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Práca sa bude zaoberať prípravou a charakterizáciou keramických biomateriálov pre potenciálne využitie ako náhrady ľudských kostí. Cieľom bude vytvoriť bioaktívnu povrchovú vrstu, alebo bioaktívne fázy v celom objeme materiálu.