Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Ternárne fluoridy pre moderné aplikácie
Program DŠ
anorganická chémia
Meno školiteľa/-ky
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Predmetom práce bude štúdium ternárnych anorganických fluoridov pre moderné aplikácie v oblastiach energetiky. Obsahom štúdia bude vývoj syntetických metód, následná spektrálna, termochemická prípadne štruktúrna charakterizácia a identifikácia aplikačne zaujímavých systémov.