Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Politická geografia urbánnej transformácie postsocialistickej Bratislavy
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Pavel Šuška, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Transformácia mestskej krajiny a mestských sociálno-priestorových štruktúr v postsocialistických podmienkach odzrkadľuje a sama ovplyvňuje priebeh politických procesov, mocenské postavenie a vzájomné vzťahy medzi politickými aktérmi. Cieľom je na konktrétnych prípadových štúdiách analyzovať a ilustrovať prítomné vzťahy, konštalácie, konflikty a priestorové vyjadrenia ako aj ich dynamiku v čase.