Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Urbánny aktivzmus a klimatická kríza
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Pavel Šuška, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Jedným z rozmerov postsocialistických urbánnych transformácií Bratislavy je vývoj na poli občianskej a politickej angažovanosti, ktorý reaguje a je súčasťou širších sociálno-priestorových vzťahov. Tieto sa realizujú na rôznych mierkových úrovniach – lokálna alebo mestská je len jednou z relevantných, pričom jednotlivé mierky sa rôznym spôsobom prejavujú v pociťovaných problémoch, ich rámcovaní a podobách aktivistickej praxe. Klimatická kríza ako faktor skalárnej reštrukturalizácie prináša potreby nájsť nové spôsoby efektívnej politickej akcie, ktorá odpovedá na globálne problémy, no je ukotvená v miestnych sociálno-politických podmienkach. Cieľom DP je preskúmať aspekty priestorovosti politickej angažovanosti v takýchto podmienkach.