Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Studium radikálových polymerizací pomocí chromatografických a spektroskopických metod.
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
V práci se budeme zabývat především specifickými polymerizacemi, označovanými zkratkou ATRP, což je typ řízené radikálové polymerizace. Jedním z cílů je posoudit možnosti sledování konverze polymerizační reakce pomocí plynové chromatografie a NIR spektroskopie. Většinou se pro sledování konverze používá NMR spektroskopie, ale jde o metodu nákladnou a ne dostatečně dostupnou a navíc ne vhodnou pro nerozpustné vzorky, například polymerní sítě nebo gely, které se také dají připravovat pomocí těchto reakcí. Plynová chromatografie umožní analyzovat nezreagovaný monomer a tím zjistit konverzi, cílem je prozkoumat možnosti zpracování polymerizační směsi pro analytické účely. NIR spektroskopie je metoda, která umožňuje kontinuální sledování polymerizační směsi pomocí sondy. V současnosti se využívá jen okrajově. Dalším z cílů je detailní studium molekulárně-hmotnostních charakteristik získaných lineárních polymerů a analýzy polymerních sítí a gelů pomocí kombinace spektroskopických (např. FTIR) a dalších metod, například gravimetrických nebo mechanických. Získané poznatky budou sloužit při studiu aplikací speciálních polymerizací a ladění syntéz polymerů a kopolymerů.