Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Pokročilé polymérne materiály.
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anita Eckstein, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Kopolyméry predstavujú jedinečnú triedu materiálov, ktoré kombináciu vhodných vlastností môžu byť v širšom spektre aplikované. Môžu mať vynikajúcu chemickú odolnost, tepelnú stabilitu, nízky koeficient trenia a potrebné elektrické vlastnosti. Kopolyméry reagujúce sa na podnety, našli široké priemyselné a komerčné využitie, založené na ich schopnosti meniť kontrolovaným spôsobom jednu alebo viacero svojich fyzikálno-chemických vlastností ako odozvu na jeden alebo viacero vonkajších podnetov, ako je svetlo, teplota, elektrické a magnetické polia, pH, a/alebo biologické signály. Cieľom dizertačnej práce bude príprava a štúdium fyzikálno-chemických a mechanických vlastností kopolymérov obsahujúcich heteroaromatické jednotky.