Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Príprava polymérov z obnoviteľných zdrojov na báze furánových monomérov .
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anita Eckstein, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Atraktívnym zdrojom východiskových surovín je rastlinná biomasa. Nekonvenčnými postupmi je možné získať z tohto zdroja tiež furánové deriváty. Biologicky aktívne molekuly s furánovým skeletom sú už dostatočne prebádané, avšak sú málo popísané ako stavebné jednotky v polymérnych materiáloch. Cieľom tejto dizertačnej práce je príprava vinyl substituovaných furánových monomérov a následne ich použitie pri príprave polymérov. Cielené polyméry budú navrhnuté pre využitie v medicínskej oblasti alebo v oblasti modifikácií povrchov.