Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Syntéza makroiniciátorov a iných stavebných blokov pre pokročilé polymérne systémy.
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce je príprava vybraných makroiniciátorov a blokov so špecifickými koncovými skupinami, to znamená v našom prípade makromolekúl, ktoré sú schopné v ďalších krokoch poskytnúť blokové kopolyméry rôznych parametrov (tieto kopolyméry môžu mať využitie napríklad vo farmácii). Makroiniciátory a bloky budú testované v rôznych perspektívnych polymerizačných postupoch.