Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobu
Program DŠ
Fyzikálna chémia, technológia polymérnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Katarína Mosnáčková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Cieľom práce bude príprava a charakterizácia biodegradovateľných polymérnych zmesí na báze termoplastického škrobu (TPS). Vzhľadom na obsah, TPS bude vystupovať jednak ako disperzná zložka v matrici iného polyméru, ale taktiež ako kontinuálna fáza. Podstatou projektu je modifikácia natívneho škrobu esterifikáciou, očkovaním a plastifikáciou. Modifikovaný škrob sa použije na prípravu TPS, účinkom rôznych zmäkčovadiel (formamid, močovina, polyoly, sacharidy) a ich kombináciami, s cieľom optimalizovať zloženie TPS ako aj postup prípravy pre dosiahnutie želaných vlastností, predovšetkým vyššej pevnosti a odolnosti voči vlhkosti. Pripravené materiály sa budú podrobne charakterizovať stanovením štruktúrnych parametrov a vybraných fyzikálnych vlastností, čo umožní objasnit vzťahy medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami viacfázových biodegradovateľných materiálov.