Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Moderné organické materiály využitelné vo svetlom aktivovaných antimikrobiálnych povlakoch.
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anita Eckstein, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Tenké organické vrstvy nanesené na pevných povrchoch možno pripraviť použitím rôznych techník založených na (elektro)chemických alebo fyzikálnych procesoch, čo umožňuje modifikovať fyzikálno-chemické vlastnosti substrátu. Hlavnou výhodou týchto materiálov je všestrannosť ich vlastností, ktoré môžu byť menené, aby zodpovedali určenému cieľu. Takéto vrstvy teda môžu nájsť uplatnenie v oblastiach nanotechnológie, organickej elektroniky, biotechnológií, materiálového inžinierstva a katalýzy. Hlavným cieľom bude získať vrstvu kovalentne naviazaných organických fotosenzibilizátorov, ktoré majú schopnosť prenosu energie. Po ožiarení takýchto povlakov by sa mohlo znížiť zaťaženie životného prostredia patogénmi, a tak pomôcť zabrániť prenosu infekčných chorôb.