Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Príprava nanomateriálov z obnoviteľných zdrojov na báze furánových monomérov
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anita Eckstein, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Nové prístupy v medicíne poukazujú na dôležitosť riadeného uvoľňovania dodávaných liečiv, ktoré zodpovedajú špecifickým fyziologickým potrebám ľudí. Tento prístup umožňujú takzvané nosiče, ktorými môžu byť častice, micely, vlákna na mikro- či nanoúrovni. Veľká pozornosť sa venuje nanočasticiam so zapuzdreným liečivom, pretože značné percento liečiv je málo rozpustné vo vode, preto sú biologicky nedostupné a majú nízku terapeutickú účinnosť. Biokompatibilné nanočastice vedú k zlepšeniu transportu liečiva na žiadané miesto a teda napomáhajú priamemu použitiu na liečbu. Cieľom dizertačnej práce je príprava a characterizácia biokompatibilných kopolymérnych nanočastíc pripravených z monomérov na báze furánových derivátov získaných z biomasy. Práca sa zameriava na prípravu a funkcionalizáciu 5-hydroxymethylfurfuralových derivátov a na ich využitie pri príprave nanomateriálov. Zavádzanie liečiv do polymérnych nanočastíc prebieha pomocou post-polymerizačnej metódy. Túto metódu je možné použiť pre rôzne typy, vo vode zle rozpustných liečiv.