Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Funkčné biodegradovateľné polyestery.
Program DŠ
Fyzikálna chémia, organická chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Martin Danko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
V poslednej dobe sa stále zvyšuje záujem o prípravu polymérov z látok, ktoré pochádzajú z obnoviteľných zdrojov. Známy je dilaktid získavaný z cukrovej repy, kukurice alebo zemiakov, ale aj 5-článkové butyrolaktóny z rôznych rastlín. Tieto monoméry sú sľubnými výstavbovými jednotkami pre syntézu biokompatibilných a biodegradovateľných polyesterov. Výskumným zámerom tejto témy je kopolymerizácia cyklických laktónov s cieľom zvýšiť využiteľný potenciál týchto polyesterov. Homo- a náhodné ko-polyestery budú pripravované polymerizáciou s otvorením kruhu laktónov ako ε-kaprolaktón alebo L-laktid s γ-butyrolaktónovými monomérmi dostupnými z obnoviteľných zdrojov, ktoré obsahujú v štruktúre dvojitú väzbu vhodnú na rôzne funkcionalizácie. Nenasýtené funkčné skupiny na monoméri alebo pozdĺž polyesterového reťazca umožnia (post)modifikáciu tiol-énovou reakciou pri miernych podmienkach radikálovej fotoiniciácie. Post-funkcionalizácia koncových skupín prispeje k možnosti syntézy polymérnych materiálov s požadovanou degradabilitou, hydrofobicitou, funkcionalitou alebo inými vlastnosťami.