Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Modelovanie transportu sedimentov v koryte vodného toku
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Miloš Rusnák, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Priestorové údaje s vysokým rozlíšením ponúkajú nové príležitosti na podrobný výskum transportu sedimentov. Sedimentová záťaž toku bude modelovaná prostredníctvom štandardných rovníc v softvéri na hydraulické modelovanie HecRAS a overené meraním v teréne. Modelovanie bude aplikované na podrobných 3D topografických údajov z dronov a doplnené analýzou priestorovej distribúcie veľkosti zŕn sedimentov. Tento teoretický výpočet transportnej kapacity (citlivý na vstupné hodnoty a údaje) bude kalibrovaný a validovaný terénnym prieskumom pre konkrétny úsek rieky.