Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Interakcia vegetácie a morfológie koryta identifikovaná pomocou detailných 3D modelov
Program DŠ
Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Miloš Rusnák, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce je tvorba a klasifikácia komplexného 3D mračna bodov riečnej krajiny, ktorý obsahuje povrchové časti nivy, vegetáciu a dna koryta. Takto získaný model riečnej krajiny bude spracovaný pre identifikovanie jednotlivých morfologických foriem ako základných habitatov pre fungovanie riečneho ekosystému. Práca je založená na tvorbe modelu na základe optických dát získaných z dronov a automatickej klasifikácie rozličných typov foriem na základe geometrie mračna a spektrálnych charakteristík snímok. Výsledky budú validované terénnym prieskumom.