Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Príspevok umelej inteligencie k identifikácii biodiverzity využitím údajov diaľkového prieskumu Zeme
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Róbert Pazúr, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Strojové učenie sa dnes dostáva do nášho každodenného života. Diaľkový prieskum Zeme využíva strojové učenie okrem iného aj pri automatizácii klasifikácie, identifikácii vzorov v časových radoch alebo identifikácii krajinných vzorov. Cieľom doktoradskej práce je vyvinúť automatizované monitorovanie biodiverzity v poľnohospodárskych oblastiach v takmer reálnom čase pomocou vizuálneho rozpoznávania využívajúceho prístupy umelej inteligencie a kombinácie snímok Landsat a Sentinel-1, Sentinel-2 a Planetscope. Vyvinuté automatizované monitorovanie vyústi do identifikácie biodiverzity trávnych porastov a jej dokumentácie. Úspešný uchádzač by mal plynule ovládať angličtinu a mať nadšenie pre výskum pomocou umelej inteligencie a diaľkový prieskum Zeme. Táto DDP ponúka jedinečné možnosti zapojiť sa do prebiehajúcich projektov.