Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Konšpiračná mentalita a jej dopady na konštrukciu sociálnej reality: Od sociálnych noriem k normatívnemu správaniu
Program DŠ
Psychológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Matúš Grežo, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Trnavská univerzita v Trnave
Stručná anotácia
-