Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Názov témy
Príprava a štúdium termických vlastností a kinetiky kryštalizácie hlinitanových skiel v systéme Al2O3-RE2O3
Program DŠ
Anorganická technológia a materiály
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anna Prnová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Téma doktorandského štúdia bude zameraná na vysoko aktuálnu prípravu a štúdium termických vlastností a kinetiky kryštalizácie skiel v systéme Al2O3-RE2O3 s vysokým obsahom oxidu hlinitého a výskum možnosti prípravy sklo keramických materiálov riadenou kryštalizáciou týchto skiel. U týchto materiálov (skiel, sklo keramiky, prípadne keramiky) očakávame zaujímavé mechanické vlastnosti a výbornú chemickú odolnosť, pričom tieto vlastnosti si materiály zachovávajú aj pri vysokých teplotách (1000°C a viac). Všeobecne je príprava týchto materiálov technologicky aj finančne náročná a výrobná cena výrazne obmedzuje ich širšie využitie. Ako vhodné riešenie sa javí príprava aluminátových skiel plameňovou syntézou vo forme mikroguľôčok a ich následné žiarové lisovanie. Hlavným cieľom práce bude skúmanie teplotného správania a kinetiky kryštalizácie hlinitanových skiel, pripravených plameňovou syntézou, pomocou diferenciálnej skenovacej kalorimetrie a vysokoteplotnej RTG práškovej difrakcie. Získané poznatky sa využijú pri príprave sklo keramických a keramických materiálov, pričom u týchto budú merané ďalšie vlastností ako tvrdosť, lomová húževnatosť, oteru vzdornosť a tak sa získajú dôležité poznatky o ich aplikačnom potenciáli.