Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Názov témy
Interpretácia NMR spin-spinových väzieb v komplexoch prechodných kovov
Program DŠ
Teoretická a počítačová chémia
Meno školiteľa/-ky
Dr. Vladimír Malkin, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Komplexy prechodných kovov hrajú dôležitú úlohu v mnohých oblastiach chémie. Je známe, že znamienko a veľkosť konštánt spin-spin interakcií v týchto komplexoch sa značne líši v závislosti od kovu. Napriek množstvu experimentálnych a teoretických údajov k tejto téme však zatiaľ nebolo navrhnuté žiadne uspokojivé vysvetlenie.