Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývoj a aplikácia kvantovo chemických nástrojov na interpretáciu a analýzu parametrov NMR a EPR zlúčenín ťažkých prvkov
Program DŠ
Teoretická a počítačová chémia
Meno školiteľa/-ky
Dr. Oľga Malkin, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
V súčasnosti sa kvantovo-chemické programy stali nepostrádateľnými nástrojmi v rôznych oblastiach chémie. Rôzne možnosti analýzy získaných výsledkov a vysvetlenia pozorovaných trendov ich robia obzvlášť atraktívnymi pre chemikov. Vývoj interpretačných nástrojov na relativistickej úrovni nevyhnutných na spracovanie zlúčenín ťažkých prvkov však zostáva náročnou témou.