Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Biologická účinnosť fytoaditív u psov
Program DŠ
Veterinárna morfológia a fyziológia
Meno školiteľa/-ky
MVDr. Viola Strompfová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Pečeň predstavuje orgán citlivý na rôzne faktory súčasného životného štýlu and výživy ako sú toxíny zo znečistenia a medikácie, odčervovacích prostriedkov, potravinárskych aditív, ťažkých kovov, pesticídov, herbicídov, mykotoxínov a pod. Ochorenia pečene patria k piatej najčastejšej príčine úmrtia u psov a predpokladá sa, že tri percentá všetkých ochorení diagnostikovaných veterinármi sú spojené s pečeňou. Keďže je obtiažne eliminovať účinky mnohých z uvedených faktorov, je dôležité posilniť funkcie pečene pomocou nutričných suplementov či nutraceutík. Cieľom dizertačnej práce je sledovanie účinkov rôznych dávok vybraných hepatoprotektívnych fytoaditív (ako je silybín) na pečeňové funkcie a celkové zdravie u psov na základe detekcie mikrobiologických, hematologických, imunologických a antioxidačných parametrov. Toto testovanie sa uskutoční u zdravých psov a psov s narušením pečeňových funkcií.