Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Nová generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat – ich vplyv na fyziologické procesy trávenia a mechanizmus účinku ich bioaktívnych zložiek
Program DŠ
Veterinárna morfológia a fyziológia
Meno školiteľa/-ky
MVDr. Iveta Plachá, PhD
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
V poslednom čase zaznamenávame veľký počet vedeckých publikácií venovaných využitiu rastlinných silíc ako kŕmnych aditív. Väčšina týchto prác je ale venovaná iba produkčným parametrom zvierat (príjem a konverzia krmiva, váhové prírastky a iné). Iba málo prác je zameraných na mechanizmus ich účinku a metabolizmus ako aj na ich vedecky podložené účinky, keďže mnoho prác je venovaných iba ich komerčnému využitiu. V poslednom čase je veľa údajov o antioxidačných vlastnostiach tymiánového oleja a tymolu ako jedného z jeho hlavných zložiek. Avšak ich účinnosť závisí vo veľkej miere od systematickej dostupnosti týchto zložiek v cieľovom orgáne. Z tohto dôvodu, štúdium absorpcie, distribúcie, metabolizmu a exkrécie týchto komponentov, by mohlo poskytnúť významné vysvetlenie medzi ich vlastnosťami zistenými in vitro a ich účinkami in vivo. Tieto štúdie sú významné aj z hľadiska bezpečnosti používania medicinálnych rastlín vo výžive zvierat ako aj produkcie bezpečných potravín živočíšneho pôvodu.