Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Využitie prospešnej mikrobioty pre zdravie spoločenských zvierat
Program DŠ
Veterinárna morfológia a fyziológia
Meno školiteľa/-ky
MVDr. Andrea Lauková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Gastrointestinálny trakt zvierat disponuje prirodzenou (autochtónnou) mikrobiotou, v rámci ktorej sa vyskytujú i prospešné baktérie, ktoré svojimi vlastnosťami (napr. antimikrobiálny účinok bakteriocínov) prispievajú ku optimalizácii dobrého zdravotného stavu zvierat. Práve antimikrobiálny účinok bakteriocínov ma výrazný aplikačný potenciál ako alternatíva ku v súčasnosti nadmieru používaným antibiotikám.Keďže mikrobiota koní je doposiaľ preštudovaná limitovane, najmä z hľadiska rodu Enterococcus, cieľom práce je zmapovanie tejto mikrobioty, vyselektovanie prospešného bakteriocín-produkujúceho kmeňa a jeho bakteriocínu s cieľom aplikácie v chove koní, keďže chovatelia sa dožadujú takýchto možností.