Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Vychytávanie železa mikroflórou črevného traktu
Program DŠ
Veterinárna morfológia a fyziológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Dobroslava Bujňáková, PhD
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Železo má priamy vplyv na hostiteľsko–mikrobiálne interakcie prostredníctvom ovplyvňovania mikrobiálneho rastu, pôsobenia na imunitný systém hostiteľa a účasti na mnohých biochemických procesoch kritických na udržanie života. Nedostatok železa môže viesť až k smrti organizmu, zatiaľ čo jeho nadbytok môže spôsobiť poškodenie bunkových mechanizmov prostredníctvom voľných radikálov. Preto je nesmierne dôležité pochopiť mechanizmy homeostázy železa. Kľúčovým faktorom regulácie dostupnosti intracelulárneho železa je pôsobenie rôznych systémov na absorpciu železa. Existuje mnoho bakteriálnych transportných mechanizmov na uspokojenie požiadaviek na železo za odlišných podmienok prostredia. Hlavným cieľom dizertačnej práce bude objasniť molekulárne základy interakcií črevnej mikrobioty a železa prostredníctvom štúdia transportných systémov alebo súčastí bunkovej steny, schopných viazať substráty a prenášať ich do bakteriálnej bunky. Ďalším cieľom bude získať nové poznatky o vzťahu vychytávania železa, virulencie a tvorby biofilmu, tzv. bakteriálneho „fitness cost“. Rezidentné črevné baktérie majú významnú úlohu v procesoch získavania železa, a pochopenie týchto bakteriálnych mechanizmov pri metabolizme železa, by mohlo viesť k účinnejšej liečbe porúch súvisiacich so železom.