Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Názov témy
Dieťa v ústavnom práve
Program DŠ
Ústavné právo
Meno školiteľa/-ky
Doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Právnická fakulta UK
Stručná anotácia
Ústavné základy právneho statusu dieťaťa ako subjektu práv a objektu právnej ochrany.