Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha lipid transferových proteínov vo fyziológii eukaryotickej bunky
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Peter Griač, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
.